De behandeling

We onderzoeken welke invloed te hoge spanning en disfunctionele adem hebben op de klachten.

Na de intake, wordt er altijd gestart met een proefbehandeling van 4-6 keer. Tijdens deze proefbehandeling proberen we vast te stellen of Adem- en Ontspanningstherapie Methode Van Dixhoorn een verandering teweegbrengt waar uw klachten op reageren.

Instructies kunnen zowel liggend, zittend als staand zijn. Ze zijn eenvoudig, voor iedereen uitvoerbaar en sluiten aan bij houdingen en bewegingen in het dagelijkse leven. De ervaringen die u opdoet tijdens de behandelingen worden besproken. Hierdoor kan er inzicht ontstaan in de oorzaak van de klachten en de factoren die de klachten beïnvloeden. De oefeningen zijn makkelijk thuis of op het werk toe te passen.

In deze 4-6 sessies wordt duidelijk of uw klachten reageren op de behandeling. Is dit het geval, dan kan de behandeling voortgezet worden, vaak zijn dan nog eens 4 zittingen verspreid over een langere periode voldoende. Soms zijn meer behandelingen nodig. Het aantal en de frequentie bespreekt uw behandelaar met u. Er wordt periodiek geëvalueerd met behulp van vragenlijsten. In overleg wordt gerapporteerd naar de verwijzer en/of uw (huis)arts.

Wanneer uw klachten niet verminderen of als er geen concrete (ontspannings)reacties optreden, dan zijn daar vaak redenen voor. Het verhelderen hiervan is op zich al zinvol en biedt mogelijk aanknopingspunten bij het kiezen voor een andere behandeling. Bij het beëindigen van de behandeling wordt er in overleg gerapporteerd naar uw verwijzer, huisarts of medebehandelaar.