Adem- en ontspanningstherapie Deventer

Adem- en ontspanningstherapie Deventer

Praktijk Adem en onstapnningstherapie deventer

Kosten / vergoeding

U kunt zich zowel op eigen initiatief als op verwijzing/advies van een huisarts, specialist, psycholoog, maatschappelijk werker of praktijkondersteuner aanmelden.

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden Adem- en Ontspanningstherapie volgens de methode van Dixhoorn als u aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen.

Vergoeding is ook mogelijk als u aanvullend verzekerd bent voor oefentherapie Mensendieck/Cesar. Als de behandeling niet (meer) door uw zorgverzekeraar vergoed wordt, kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen, 39 euro voor een behandeling van 30 minuten.

Indien medisch noodzakelijk is een afspraak aan huis mogelijk. Hiervoor wordt een toeslag in rekening gebracht.

Als de therapie deel uitmaakt van een re-integratietraject kan de werkgever of een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar met de behandelaar afspreken de kosten te dragen.

Vraag bij uw eigen zorgverzekering de vergoedingsmogelijkheden na.

Bekijk het Overzicht Zorgverzekeraars AOT

btn stuurbericht shadow

btn stuurbericht shadow